Với thế giới anh có thể chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới!