Vợ em đang viết đơn lý dị. Các bác bảo có nên ký hay không