Tuyển người làm việc lương cao … đêm noel ngồi sau xem máy và ôm thật chặt