Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ bật cười vì những chuyện giản đơn, dễ bật khsoc vì những nỗi đau vớ vẩn. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều thật lòng. Dốc sức hơn cả người lớn