Từ ngày hai đứa tòi ra. Làm bố cứ phải từ xa …xót mề

Tay thì chúng kéo chúng vê Miệng chúng nhay,nghiến …còn gì của ba?
Nói thật các bác gần xa. Em kể tội chúng đừng mà cười em
Một hôm trời tối nhá nhem. Định rằng tranh thủ vào xem …bàn là
Ai ngờ vừa kéo màn ra. Thấy ngay chúng nó nhìn ra rồi cười
Làm em trăm xuống ngay mười. Bấm bụng bảo dạ…”thôi chờ thời cơ”
Có hôm đang mộng vào mơ. Gặp nàng tiên nữ lờ mờ tắm sông
Đang vui giấc mộng màu hồng Giật mình tỉnh giấc…vòi rồng phun mưa
Rồi hôm thấy chúng say sưa. Bỗng dưng nổi hứng mây mưa với nàng
Đang lên gần tới thiên đàng. Giật mình quay lại…chúng đang ngồi nhìn…
Tóm lại bố lạy bố xin
Cắn,nhay nhè nhẹ kẻo mà bố đau
Lo cho bòng bưởi về sau
Biến thành…quả mướp thì đau hết mề.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...