Trước khi đi lấy chồng cô gái dâng cái ngàn vàng cho người yêu trẻ