Trúc xinh… trúc mọc đầu đình… Em xinh… e mặc gì cũng xinh phải không mấy a