Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi

Loading...