Trăng lên đỉnh núi trăng tà, anh thích lên đỉnh hay là lâng lâng