Tình cảnh chị em mua hè, mấy đứa con trai chắc không hiểu được cảm giác này