Thứ mà mình thích, đừng hỏi người khác có đẹp hay không, cuộc sống của bạn sẽ không vì lời nói của người khác mà trở nên tốt đẹp, có thích hay không, quyền quyết định nằm ở bạn..

Loading...