Thoát cửa tử may đến khó tả và cú “vả” phải của cô gái trẻ