Tả chồng chân vòng kiềng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng từ Shop