Sự phản bội thông thường không đến từ kẻ thù mà đến từ những người ta tin tưởng và thương yêu trong cuộc sống