Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất

Loading...