Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã!