Sở Chiêu Nam, Vân Thông, Phi Hồng Cân Tử Chiến Quân Mãn Thanh – Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn

❖Xem Trọn Bộ Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Tại: https://goo.gl/HPWvS7
❖Xem Các Bộ Phim Hay Khác Tại: https://goo.gl/SvVvV8
❖ Công nguyên năm 1634, triều đình đã ban lệnh tàn sát dã man những người luyện võ công buộc một vị cư sĩ ẩn cư trên núi Thiên Sơn bấy lâu đã sai đệ tử của mình cùng với 7 thanh kiếm xuống núi giúp đỡ cho võ lâm.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *