Rồi chúng mình sẽ lại yêu. Nhưng không phải yêu nhau… Mà là yêu một người khác