Phim Ngắn | THẾ GIỚI TRÊN LƯNG CHA | PHIM NGẮN CẢM ĐỘNG RƠI NƯỚC MẮT

Phim Ngắn | THẾ GIỚI TRÊN LƯNG CHA | Bạn sẽ phát khóc khi xem phim ngắn này

Ai rồi cũng khác, chỉ có cha và tình yêu của cha là không bao giờ thay đổi. Khi chúng ta đang bận trưởng thành thì cha mẹ cũng đang già đi. Họ không thể bên ta mãi mãi, vậy nên đừng bao giờ coi tình yêu của họ là điều hiển nhiên, để rồi xem nhẹ và bỏ qua chúng. Hãy yêu thương cha mẹ bằng hành động thiết thực, trước khi quá muộn!
https://goo.gl/NB7SMf
#thegioitrenlungcha #themtinhbotbenh #ancotnam

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *