Pha sang đường thảm hoạ và số phận đáng thương của cô gái trẻ