Ở bên anh ,em bình yên đến lạ. Xa anh, em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên