Những cảnh quay lỗi nhưng lại là đoạn hay nhất trong phim