Người yêu hoa, trồng hoa, hoa chẳng mọc – Kẻ vô tình cắm liệu, liễu lại xanh – Thằng yêu em chân thành em vứt bỏ – Kẻ bạc tình, em dễ dãi trao thân

Loading...