Người yêu cũ như tờ tiền rơi vào đống cứt. Không nhặt thì tiếc mà nhặt thì buồn nôn