Người yêu cũ như tờ tiền rơi vào đống c.ứ.t, không nhặt thì tiếc mà nhặt thì buồn nôn

Loading...