Người ta nói con gái sinh ra là để được che chở. Vậy sao em cứ phải gồng lên giả vờ mạnh mẽ hả em