Người giàu chưa chắc đã sung sướng …nhưng người nghèo chắc chắn sẽ khổ! Tiền không cho bạn tất cả… Nhưng có thể mang lại cho bạn nhiều thứ…!!!