Người đàn ông sinh ra để nói dối và phụ nữ lại đón nhận câu chuyện và tin tưởng đàn ông