Ngày xưa thầy toán giảng lại lần t3 cả lớp vẫn im phăng phắc, thầy lắc đầu phán 1 câu cả lớp này là 1 trang trại nuôi bò, tôi là con bò đầu đàn

Loading...