Một thử thách lớn trước khi anh ấy chính thức bước vào sàn catwalk