Lừa tình thì chẳng bằng ai, Chung tình thì chắc chẳng ai bằng mình