Lòng người rất khó đoán, không ai biết lúc nào nó lên cơn đòi đi thăm nhà vệ sinh

Loading...