Lịch Sử Hào Hùng Của 108 Vị Anh Hùng Hảo Hán Lương Sơn Bạc Thây Trời Hành Đạo – 1 Kết Cục Đau Lòng

❖Lịch Sử Hào Hùng Của 108 Vị Anh Hùng Hảo Hán Lương Sơn Bạc Thây Trời Hành Đạo – 1 Kết Cục Đau Lòng – TRÍCH ĐOẠN BỘ PHIM HUYỀN THOẠI VÕ TÒNG
❖Xem Trích Đoạn Các Phim Hay Khác: https://goo.gl/SvVvV8
❖Nội dung: Nhân vật Võ Tòng xuất thân từ huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, tỉnh Sơn Đông. Từ nhỏ ông mồ côi cha mẹ và được anh ruột là Võ Đại Lang (hay Võ Thực) nuôi nấng dạy dỗ. Ông là người tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *