LÀM SAO KHI CHỌN SAI NGÀNH? | Q&A | Giang Ơi

Một video mình post lại từ channel cũ nhưng câu chuyện thì vẫn còn rất mới. Phải làm sao khi bạn cảm thấy mình đã chọn sai ngành?

❤️BẠN CÓ CÂU HỎI MUỐN MÌNH TRẢ LỜI TRONG CÁC VIDEO Q&A? Gửi câu hỏi cho mình tại đây https://giangoi.com/guicauhoichogiang/

❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NHA:

MÌNH LÀ GIANG VÀ MÌNH GHI LẠI HÀNH TRÌNH BƯỚC VÀO THẾ GIỚI NGƯỜI LỚN – https://giangoi.com/
FACEBOOK – https://www.facebook.com/giangoivlog
INSTAGRAM – https://www.instagram.com/giangoivlog

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *