Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!

Loading...