Hãy nghĩ mình là giám đốc, ai cần mình thì người đó gọi lại