Hãy cho ta mượn con rồng của ngươi và ngươi có thể lấy con khỉ