Ghen ăn tức ở muôn đời khổ, Yêu thương nhường nhịn vạn kiếp vui