Em dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ sức để níu giữ anh, một người vốn dĩ không thuộc về em