Đường khuya thì vắng, nhà anh thì xa nguy hiểm nhiều lắm, ngủ nhà em nha