Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì là con gái phải luôn xinh đẹp