Đời vốn không cho ta nhiêu šự lựa chọn.. Vậy nên đã chọn lựa thì đừng bao giờ đê bạn thân mình phải hối tiếc

Loading...