Đối với phụ nữ, có hai thứ luôn phải để ý là khuôn mặt và bàn chân