Đời ngắn! Nên đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn