Đời bạc bẽo..hay..tình người lạnh lẽo..Nhận được gì.. Ngoài ba chữ “ mất lòng tin..