Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng – Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời…

Loading...