Đến bao giờ xã hội mới đoàn kết như này, Đông nhưng không chen chúc xô đẩy, cũng chả cãi chửi nhau bao giờ