Đêm Nay Tôi Say

PG Love Guide là một bộ phim hài Hồng Kông được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2016.

Thể Loại :Tình yêu

Diễn viên chính Cui Bizhen, Zhuang Simin, Chen Yuheng, Yan Rizhen, Zeng Shuya, Ma Zhiwei, Ma Zhiwei, Luo Cails, Lin Shengbin, Zou Wenzheng, Zou Wenzheng, Lu Junguang, Shao Yinyin, Hu Yikang

Thời lượng : 90 phút