Để đề phòng chuyện rủi ro


Hai vợ chồng trẻ bàn nhau:

– Em à! Chúng mình mua một căn hộ đi!

– Em đồng ý nhưng phải tìm mua nhà tầng 1.

– Tại sao cứ phải là tầng 1?

– Để đề phòng chuyện rủi ro. Bởi vì ……. em từng quăng chồng cũ từ tầng 6 xuống đất.

Loading...