Dạo gần đây có tin đồn rằng tôi thích em. Tôi xin khẳng định đó không phải là tin đồn!

Loading...